[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Piotr Romanski" <fascik at killer dot radom dot net>
 To:  m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch
 Subject:  VPN Client for m0n0wall
 Date:  Wed, 16 Mar 2005 18:02:44 +0100
Hi

I want to use VPN in my network based on m0n0wall. In m0n0wall FAQ I read  
that I can use SafeNet SoftRemoteLT but I can't find any downloads of this  
software.

Could someone tell me what VPN client can I use and how to setup VPN on  
m0n0wall and clients?

greetings
fascik

-- 
home site: http://www.promanski.info
Na ¿yczenie u¿ytkownika z komputerem mogê zrobiæ wszystko a nawet dokonaæ  
rzeczy niemo¿liwych, jednak w sprawach niektórych cudów proszê udaæ siê do  
pobliskiej parafii.