[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Piotr Romanski" <fascik at killer dot radom dot net>
 To:  m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch
 Subject:  Can't upgrade m0n0wall from 1.2b6 to 1.2b7
 Date:  Mon, 21 Mar 2005 22:55:07 +0100
Hi

No I have m0n0 witch 1.2b6 and I want to upgrade to 1.2b7 by webGUI  
interface. I login to m0n0 via webGUI, go to System-Firmware-choose IMG  
 from my local hard disk and click Upgrade Firmware. m0n0 download IMG and  
after that disconnect me from webGUI. I connect again and saw that version  
is 1.2b6. I rebooted m0n0 and make upgrade twice....resault: no upgrade :-(

Could someone tell me what is wrong?

fascik

-- 
home site: http://www.promanski.info
Na ¿yczenie u¿ytkownika z komputerem mogê zrobiæ wszystko a nawet dokonaæ  
rzeczy niemo¿liwych, jednak w sprawach niektórych cudów proszê udaæ siê do  
pobliskiej parafii.