[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Piotr Romanski" <fascik at killer dot radom dot net>
 To:  "Vincent Fleuranceau" <vincent at bikost dot com>
 Cc:  "m0n0 mailing list" <m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch>
 Subject:  Re: [m0n0wall] Can't upgrade m0n0wall from 1.2b6 to 1.2b7
 Date:  Mon, 21 Mar 2005 23:33:19 +0100
Vincent Fleuranceau <vincent at bikost dot com> wrote:

> Try to downgrade to 1.2b3 then upgrade to 1.2b7.
The same :-( I can't downgrade and after that upgrade.

And only one thing... I upgrade/downgrade by public access (I control my  
m0n0 by public IP with https and not default port) and after connected to  
VPN. May be I should do that after connect to my LAN where m0n0 is?

fascik

-- 
home site: http://www.promanski.info
Na ¿yczenie u¿ytkownika z komputerem mogê zrobiæ wszystko a nawet dokonaæ  
rzeczy niemo¿liwych, jednak w sprawach niektórych cudów proszê udaæ siê do  
pobliskiej parafii.