[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Piotr Romanski" <fascik at killer dot radom dot net>
 To:  "m0n0 mailing list" <m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch>
 Subject:  Re: [m0n0wall] Can't upgrade m0n0wall from 1.2b6 to 1.2b7
 Date:  Mon, 21 Mar 2005 23:35:54 +0100
Jeroen Geusebroek <j dot geusebroek at gmail dot com> wrote:

>> Ok I'll try. And what about my settings - firewall rules etc?
>
> Why not backup the settings using the webinterface? Just to be on
> the safe side?

Yes I back it up to XML :-)

fascik

-- 
home site: http://www.promanski.info
Na ¿yczenie u¿ytkownika z komputerem mogê zrobiæ wszystko a nawet dokonaæ  
rzeczy niemo¿liwych, jednak w sprawach niektórych cudów proszê udaæ siê do  
pobliskiej parafii.