[ previous ] [ next ] [ threads ]
 
 From:  "Darth Moula" <darth underscore moula at atlas dot cz>
 To:  <m0n0wall at lists dot m0n0 dot ch>
 Subject:  Re: [m0n0wall] m0n0wall pro ceskou republiku - komunikace v CJ
 Date:  Tue, 3 Feb 2004 15:55:28 +0100
Pandora mì neinteresuje, lep¹í by bylo pøesunout se na diskusní server,
který umo¾òuje vkládat pøíspìvky i neregistrovaným u¾ivatelùm (megeo.cz,
okoun.cz, lapiduch.cz, ...)